Montaže

2015

 • -

2014

 • VRGORAC - Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

 • ROTIMLJA - Nabava i montaža zvona.

 • MUĆ DONJI, Tokići - Nabava i montaža zvona.

 • KAŠTEL ŠTAFILIĆ - Demontaža stare, izrada i montaža nove konstrukcije za 4 zvona.

 • SPLIT – KMAN - Nabava i montaža dva zvona, izrada i montaža toranjskog sata na 4 strane zvonika, te kompletna elektrifikacija s upravljanjem putem mobilnog uređaja.

 • KUKLJICA - Izrada i montaža konstrukcije za 6 zvona, uz kompletnu elektrifikaciju.

 • MIRCA - Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

 • VRBANJ - Montaža novog upravljačkog sata i elektrifikacija 2 zvona.

 • PRAŽNICA - Montaža upravljačkog i toranjskog sata i elektromagnetnog bata za otkucavanje sati.

 • ČAČVINA - Nabava novog  zvona.

 • MASLINICA, KRSTATICE, TROGIR – Dominikanski samostan, ZADAR – Puntamika - Montirani novi upravljački satovi.

 • PROLOŽAC - Nabava i montaža zvona i elektrifikacija 2 zvona.

 • KNIN - Nabava, montaža i elektrifikacija 4 nova zvona.

 • PRISOJE - Nabava novog zvona.

2013

 • OMIŠ - Montaža video nadzora i mreža za zaštitu od ptica.

 • TUGARE, sv. Kata - Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima. Montaža trećeg zvona na konop.

 • TUGARE, sv. Frane - Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.

 • KORUŠCE - Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.

 • VRISNIK - Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 4 zvona.

 • ROTIMLJA - Nabava novog zvona. Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 3 zvona, te kompletna elektrifikacija.

 • POLOG - Izrada i montaža toranjskog sata na 4 strane zvonika i montaža novog upravljačkog sata.

 • RUPE - Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

 • TUGARE - Elektrifikacija jednog zvona.

 • NOVA SELA - Elektrifikacija jednog zvona.

 • PRISAP - Elektrifikacija jednog zvona.

2012

 • LIVNOIzrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 4 zvona.

 • PUČIŠĆAIzrada novih jarmova i montaža 2 zvona na konop.

 • KALIMontaža mreže za zaštitu od ptica.

 • POSEDARJEElektrifikacija 2 zvona.

 • SELCA (Hvar)Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.