Montaže

2016

 • KREŠEVO BRDO – Elektrifikacija 2 zvona.

 • KAMENSKO – Elektrifikacija 2 zvona i toranjskog sata.

 • GABELA – Nabava i montaža 2 zvona na konop.

 • DOMANOVIĆI – Nabava i montaža zvona na konop.

 • STRIZIREP – Montaža i elektrifikacija zvona.

 • OMIŠ, Sv. Mihovil – Izrada i montaža konstrukcije i elektrifikacije 3 zvona.

 • OTOK (BIH) – Nabava, montaža i elektrifikacija zvona.

 • SELCA (Brač), TIHALJINA (BIH) – Montirano novo upravljanje zvonima.

 • MOKOŠICA – Zamjena starog puknutog zvona novim zvonom i montaža toranjskog sata.

 • VRPOLJE (Šibenik) – Montaža i elektrifikacija zvona.

 • MUĆ GORNJI – Demontirano puknuto zvono i nakon varenja ponovno montirano.

2015

 • TINJ – Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 2 zvona i kompletna elektrifikacija.

 • LASTVA (Gornje Hrasno) – Nabava, montaža i elektrifikacija jednog zvona. Preko solara dobivena struja za rad zvona.

 • ŽDRELAC – Nabava zvona te zrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 2 zvona i kompletna elektrifikacija.

 • KOMIŽA – Izrada i montaža jarmova i elektrifikacija zvona.

 • VRANJIC – Montirana i elektrificirana tri zvona.

 • ROGOTIN, LOKVA ROGOZNICA i TURJACI – Montirani novi upravljački satovi.

 • LEDINAC – Izrada i montaža toranjskog sata na sve četiri strane zvonika.

 • ČARA – Demontaža stare konstrukcije, izrada i montaža nove konstrukcije i elektrifikacije za 3 zvona.

 • DONJI HUMAC – Zamjena starog puknutog zvona novim zvonom težine 460 kg, montaža toranjskog sata i novog upravljačkog sata.

2014

 • VRGORAC – Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

 • ROTIMLJA – Nabava i montaža zvona.

 • MUĆ DONJI, Tokići – Nabava i montaža zvona.

 • KAŠTEL ŠTAFILIĆ – Demontaža stare, izrada i montaža nove konstrukcije za 4 zvona.

 • SPLIT – KMAN – Nabava i montaža dva zvona, izrada i montaža toranjskog sata na 4 strane zvonika, te kompletna elektrifikacija s upravljanjem putem mobilnog uređaja.

 • KUKLJICA – Izrada i montaža konstrukcije za 6 zvona, uz kompletnu elektrifikaciju.

 • MIRCA – Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

 • VRBANJ – Montaža novog upravljačkog sata i elektrifikacija 2 zvona.

 • PRAŽNICA – Montaža upravljačkog i toranjskog sata i elektromagnetnog bata za otkucavanje sati.

 • ČAČVINA – Nabava novog  zvona.

 • MASLINICA, KRSTATICE, TROGIR – Dominikanski samostan, ZADAR – Puntamika – Montirani novi upravljački satovi.

 • PROLOŽAC – Nabava i montaža zvona i elektrifikacija 2 zvona.

 • KNIN – Nabava, montaža i elektrifikacija 4 nova zvona.

 • PRISOJE – Nabava novog zvona.

2013

 • OMIŠ – Montaža video nadzora i mreža za zaštitu od ptica.

 • TUGARE, sv. Kata – Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima. Montaža trećeg zvona na konop.

 • TUGARE, sv. Frane – Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.

 • KORUŠCE – Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.

 • VRISNIK – Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 4 zvona.

 • ROTIMLJA – Nabava novog zvona. Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 3 zvona, te kompletna elektrifikacija.

 • POLOG – Izrada i montaža toranjskog sata na 4 strane zvonika i montaža novog upravljačkog sata.

 • RUPE – Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

 • TUGARE – Elektrifikacija jednog zvona.

 • NOVA SELA – Elektrifikacija jednog zvona.

 • PRISAP – Elektrifikacija jednog zvona.

 • LEDINAC, PRENJ – Montirani novi upravljački satovi.

2012

 • LIVNO – Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 4 zvona.

 • PUČIŠĆA – Izrada novih jarmova i montaža 2 zvona na konop.

 • KALI – Montaža mreže za zaštitu od ptica.

 • POSEDARJE – Elektrifikacija 2 zvona.

 • SELCA (Hvar) – Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.