Montaže

2015

  • -

2014

  • VRGORAC - Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

  • ROTIMLJA - Nabava i montaža zvona.

  • MUĆ DONJI, Tokići - Nabava i montaža zvona.

  • KAŠTEL ŠTAFILIĆ - Demontaža stare, izrada i montaža nove konstrukcije za 4 zvona.

  • SPLIT – KMAN - Nabava i montaža dva zvona, izrada i montaža toranjskog sata na 4 strane zvonika, te kompletna elektrifikacija s upravljanjem putem mobilnog uređaja.

  • KUKLJICA - Izrada i montaža konstrukcije za 6 zvona, uz kompletnu elektrifikaciju.

  • MIRCA - Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

  • VRBANJ - Montaža novog upravljačkog sata i elektrifikacija 2 zvona.

  • PRAŽNICA - Montaža upravljačkog i toranjskog sata i elektromagnetnog bata za otkucavanje sati.

  • ČAČVINA - Nabava novog  zvona.

  • MASLINICA, KRSTATICE, TROGIR – Dominikanski samostan, ZADAR – Puntamika - Montirani novi upravljački satovi.

  • PROLOŽAC - Nabava i montaža zvona i elektrifikacija 2 zvona.

  • KNIN - Nabava, montaža i elektrifikacija 4 nova zvona.

  • PRISOJE - Nabava novog zvona.

2013

  • OMIŠ - Montaža video nadzora i mreža za zaštitu od ptica.

  • TUGARE, sv. Kata - Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima. Montaža trećeg zvona na konop.

  • TUGARE, sv. Frane - Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.

  • KORUŠCE - Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.

  • VRISNIK - Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 4 zvona.

  • ROTIMLJA - Nabava novog zvona. Izrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 3 zvona, te kompletna elektrifikacija.

  • POLOG - Izrada i montaža toranjskog sata na 4 strane zvonika i montaža novog upravljačkog sata.

  • RUPE - Izrada i montaža mreža za zaštitu od ptica.

  • TUGARE - Elektrifikacija jednog zvona.

  • NOVA SELA - Elektrifikacija jednog zvona.

  • PRISAP - Elektrifikacija jednog zvona.

2012

  • LIVNOIzrada i montaža konstrukcije s jarmovima za 4 zvona.

  • PUČIŠĆAIzrada novih jarmova i montaža 2 zvona na konop.

  • KALIMontaža mreže za zaštitu od ptica.

  • POSEDARJEElektrifikacija 2 zvona.

  • SELCA (Hvar)Elektrifikacija 2 zvona s novim jarmovima.